You are here:Home>News>Knitting Machinery

Knitting Machinery

Chang Yong Fu Zhuang Ying Yu Ci Hui

Published on:2014/7/14 15:20:03

Keyword:Xie , Qian Wei , Fu Zhuang , Zhi Wu , Wa , Yi Fu , Wai Tao , Zhen Zhi Pin , Ren Zao Si , Yang Mao
Introduction:textile Fang Zhi Pin natural fabric Tian Ran Qian Wei artificial fibre Ren Zao Qian Wei synthetic fibre Ge Cheng Qian Wei chemical fibre Hu...

  textile Fang Zhi Pin natural fabric Tian Ran Qian Wei artificial fibre Ren Zao Qian Wei synthetic fibre Ge Cheng Qian Wei chemical fibre Hua Xue Qian Wei synthetic fabric Hun Ge Qian Wei cotton Mian silk Si wool Yang Mao linen Ma hemp Da Ma flax Ya Ma ramie Zhu Ma rayon Ren Zao Si nylon Ni Long textile fabric Zhi Wu knitwear Zhen Zhi Pin braided fabric Fang Zhi Wu calico Bai Bu cutton cloth Mian Bu linen cloth Ya Ma Bu satin Duan Zi dress Nv Fu tailored suit Nv Shi Xi Fu trousseau Jia Zhuang blouse Jin Shen Yi Shan nightdress Nv Shui Yi nightgown Nv Shui Yi skirt Qun Zi split skirt Qun Ku divided skirt Qun Ku apron Wei Qun petticoat Chen Qun stays Shu Yao girdle Yao Dai headdress Tou Shi turban Mu Si Lin De Tou Jin hair net Fa Wang brush Fa Shua cravat Ling Jin neckerchief Ling Jin scarf Wei Jin shawl Pi Jian muff Nuan Shou Tong handkerchief Shou Pa glove Shou Tao wrist watch Shou Biao handbag Shou Di Bao earring Er Huan necklace Xiang Lian pendant Xiang Shi ring Jie Zhi lipstick Kou Gong perfume Xiang Shui cap Bian Mao hat Li Mao swimming cap Yong Mao hood Feng Mao hatbox Mao He mantle Dou Peng clothing[ Zong Chen ] Yi Fu clothes Fu Zhuang robe Li Pao cheong-sam Qi Pao garment Wai Yi everyday clothes Bian Fu coat Wai Tao housecoat Jia Chang Fu vest Han Shan T-shirtT Xu Shan T-shirt Yuan Ling Han Shan waistcoat Bei Xin Nei Yi Ku shorts Duan Ku pants Duan Ku pants Ku Zi trousers[ Fu ] Ku Zi belt Yao Dai jeans Niu Zai Ku shoe Xie slipper Tuo Xie moccasin Ruan Tuo Xie sandal Liang Xie lace Xie Dai boot Xue Zi stocking Chang Tong Wa sock Duan Wa V-neckV Xing Ling lapel Fan Ling tie Ling Dai bow tie Die Xing Ling Dai ascot Kuan Ling Dai tie pin Ling Dai Ga pocket Yi Dai belt Yao Dai button Niu Kou