You are here:Home>News>Knitting Machinery

Knitting Machinery

Lian Fa Fang Zhi Gong Si Rong Huo Jiang Su Sheng Bai Jia You Xiu Min Ying Qi Ye Rong Yu Chen Hao

Published on:2014/7/14 15:20:02

Keyword:Zhi Bu , Fang Zhi Mian Liao , Sha Xian , Yin Ran , Zhi Zao , Fang Sha , Fang Zhi Gong Si
Introduction:Jin Ji , Jiang Su Sheng Min Ying Jing Ji Fa Zhan Biao Zhang Da Hui Zai Na Jing Shao Kai , Jiang Su Lian Fa Fang Zhi Gu Fen ...

   Jin Ji , Jiang Su Sheng Min Ying Jing Ji Fa Zhan Biao Zhang Da Hui Zai Na Jing Shao Kai , Jiang Su Lian Fa Fang Zhi Gu Fen You Xian Gong Si Dong Shi Chang Xue Qing Long Rong Huo “ Jiang Su Sheng You Xiu Min Ying Qi Ye Jia ” Chen Hao , Ji Gong Si Huo “ Jiang Su Sheng Bai Jia You Xiu Min Ying Qi Ye ” Rong Yu 。

   Zuo Wei Wo Guo Zhi Liang Jian Yan Xie Hui Tuan Ti Hui Yuan Chan Wei De Jiang Su Lian Fa Fang Zhi Gu Fen You Xian Gong Si Shi Yi Jia Ji Fang Sha 、 Ran Se 、 Zhi Zao 、 Zheng Li 、 Yin Ran 、 Zhi Yi Yu Yi Ti De Da Xing Fang Zhi Qi Ye 。 Ji Gong Si Zhu Yao Chan Pin Wei Sha Xian 、 Se Zhi Bu 、 Chen Yi San Da Ji Lie 。 Se Zhi Bu Nian Jie Chan Liang 9000 Mo Mi , Chen Shan Nian Jie Chan Liang 500 Mo Jian , Ji Gong Si Zhu Yao Sheng Chan 40-160S Chun Mian 、 Lai Ka 、 Tian Si 、 Ma Lei Deng Shi Da Ji Lie 1500 Duo Chong Se Zhi Bu , Jin Mo Ge Hua Se 。 Chan Pin Xiao Wang Quan Guo 20 Duo Ge Sheng Shi , Chu Kou Ri Ben 、 Mei Guo 、 Ying Guo 、 Yi Da Li Deng 36 Ge Guo Jia Gen De Ou , Gong Si Sheng Chan Se Zhi Bu Zhan Guo Nei Fen E Wei 2.04%, Zhan Quan Guo Chu Kou Liang 5.4%. Gong Si “DOUBLECOIN” Se Zhi Bu Shang Biao Bei Ren Ding Wei “ Jiang Su Sheng Zhe Ming Shang Biao ”、 Rong Huo Jiang Su Sheng “ Shi Da Fang Zhi Mian Liao Pin Pai ”“DOUBLECOIN” Se Zhi Bu Bei Ren Ding Wei “ Jiang Su Ming Pai ” Chan Pin 。 Chan Pin Zai Guo Nei Wai Se Zhi Hang Ye You Jiao Da De Ying Xiang Gen Jiao Gao De Zhi Ming Du 。


Keyword:Zhi Bu , Fang Zhi Mian Liao , Sha Xian , Yin Ran , Zhi Zao , Fang Sha , Fang Zhi Gong Si

Previous:Chang Xing Di Si Cheng Jiao Liang Zhen Dang Fang Da Next:Chang Yong Fu Zhuang Ying Yu Ci Hui