You are here:Home>News>Textile equipment

Textile equipment

Zhong Guo Shang Ban Nian Fang Zhi Pin Chu Kou E Tong Bi Zeng 4.2%

Published on:2014/7/14 15:18:34

Keyword:Fang Zhi Pin , Shi Chang , Fu Zhuang , Fang Sha
Introduction:Ju Hai Guan Zong Shu Shu Ju , Wo Guo Shang Ban Nian Fang Zhi Pin Chu Kou E 532.98 Yi Mei Yuan , Tong Bi Zeng 4.2%; Fu Zhuang Ch...

   Ju Hai Guan Zong Shu Shu Ju , Wo Guo Shang Ban Nian Fang Zhi Pin Chu Kou E 532.98 Yi Mei Yuan , Tong Bi Zeng 4.2%; Fu Zhuang Chu Kou E 791.84 Yi Mei Yuan , Tong Bi Zeng 4.1%, Zheng Ti Zeng Chang Jiao An Wen 。

  6 Yue Fen , Fang Zhi Pin Chu Kou E 92.6 Yi Mei Yuan , Tong Bi Wei Zeng , Fu Zhuang Chu Kou E 163.87 Yi Mei Yuan , Tong Bi Zeng 10.3%, Zeng Su Jia Kuai 。

  A Gu Shi Chang Shang , Ji Da Zhu Yao Fang Zhi Pin Zhi Zao Long Tou Lu Tai A(000726.SZ)、 Bai Long Dong Fang (601339.SH)、 Hua Fu Se Fang (002042.SZ)、 Fu Ri Gu Fen (002083.SZ) Deng Ben Nian Chu Kou Xing Shi Liang Hao 。 Dang Zhong Bai Long Dong Fang Se Fang Sha Xiao Liang Ben Nian Yi Lai Zeng Fu Xian Zhe , Sui Duan Ji Shou Guo Nei Mian Jia Xia Jiang Ying Xiang , Dan Mao Li Lv Chi Xu Wen Ding 。 Fu Ri Gu Fen Er Ji Du Yi Lai Ding Chan E Tong Bi Zeng Fu Bu Chao Guo 10%, Zhu Yao Lai Zi Ou Mei Shi Chang , Zheng Ti Ying Shou Cheng Zheng Zeng Chang 。