You are here:Home>News>Business Services

Business Services

Ken Li Xian Hong Yuan Fang Zhi Ji Shen Quan Guo Mian Fang Bai Jiang

Published on:2014/7/2 15:18:13

Keyword:Fang Zhi Hang Ye , Mian Fang
Introduction:Zui Jin , Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Xie Hui Fa Biao Le 2013 Nian Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zh...

   Zui Jin , Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Xie Hui Fa Biao Le 2013 Nian Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zhi Biao Qian 100 Ming Qi Ye Ming Chan , Ken Li Xian Hong Yuan Fang Zhi You Xian Gong Si Bang Shang You Ming 。 You Xiao Xi Chen , Ben Ci Fa Biao De Qi Ye Ming Chan Zhu Jia Ru Cong Zhu Ying Ye Wu Shou Ru 、 Lao Dong Sheng Chan Lv 、 Ren Jun Li Shui 、 Chu Kou Jiao Huo Zhi Deng 4 Xiang Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zhi Biao Jin Hang De Pai Ming 。