You are here:Home>News>Weaving Machinery

Weaving Machinery

Dong Ying 6 Jia Fang Zhi Qi Ye Ji Shen Quan Guo Mian Fang Bai Jiang

Published on:2014/7/2 13:20:17

Keyword:Jia Fang , Fang Zhi Hang Ye , Mian Fang
Introduction:Zui Jin , Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Xie Hui Fa Biao Le 2013 Nian Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zh...

   Zui Jin , Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Xie Hui Fa Biao Le 2013 Nian Wo Guo Mian Fang Zhi Hang Ye Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zhi Biao Qian 100 Ming Qi Ye Ming Chan , Dong Ying Shi Gong You 6 Jia Fang Zhi Qi Ye Bang Shang You Ming 。

   You Xiao Xi Chen , Ben Ci Fa Biao De Qi Ye Ming Chan Zhu Jia Ru Cong Zhu Ying Ye Wu Shou Ru 、 Lao Dong Sheng Chan Lv 、 Ren Jun Li Shui 、 Chu Kou Jiao Huo Zhi Deng 4 Xiang Zhu Yao Jing Ji Xiao Yi Zhi Biao Jin Hang De Pai Ming 。 Wo Shi San Yang Fang Zhi You Xian Gong Si 、 Shan Dong Tian Xin Ji Tuan You Xian Gong Si 、 Shan Dong Ao Ya Fang Zhi You Xian Gong Si 、 Shan Dong Da Hai Ji Tuan You Xian Gong Si 、 Shan Dong Hao Long Ji Tuan You Xian Gong Si 、 Dong Ying Shi Hong Yuan Fang Zhi You Xian Gong Si Deng 6 Jia Qi Ye Bang Shang You Ming , Dang Zhong , Dong Ying Ou 1 Jia , An Rao Xian 3 Jia , Li Jin Xian 1 Jia , Ken Li Xian 1 Jia 。