You are here:Home>News>Textile equipment

Textile equipment

Xian Yang Fang Zhi Gong Ye Bo Wu Guan Lie Ru Guo Jia Lao Gong Ye Ban Qian Gai Zao Shi Dian Xiang Mu

Published on:2014/7/2 13:19:32

Keyword:Fang Zhi Gong Ye , Fang Zhi Ke Xue , Mian Fang
Introduction:Zui Jin , Gen Ju Guo Jia Fa Zhan Gai Ge Wei 《 Guan Yu Xia Da Chan Ye Zhuai Xing Sheng Ji Zhuan Xiang ( Lao Gong Ye Ou Ban Qi...

   Zui Jin , Gen Ju Guo Jia Fa Zhan Gai Ge Wei 《 Guan Yu Xia Da Chan Ye Zhuai Xing Sheng Ji Zhuan Xiang ( Lao Gong Ye Ou Ban Qian Gai Zao Shi Dian )2014 Nian Zhong Yang Yu Suan Nei Tou Zi Ji Hua De Tong Zhi 》, Xian Yang Fang Zhi Gong Ye Bo Wu Guan Xiang Mu Bei Lie Ru Guo Jia Lao Gong Ye Ban Qian Gai Zao Shi Dian Xiang Mu , De Dao Guo Jia 1000 Mo Yuan De Zi Jin Zhi Chi 。

   Xian Yang Fang Zhi Gong Ye Bo Wu Guan Ni Jian Zai Xian Yang Shi Min Sheng Xi Lu 44 Hao Nei , Xian Xian Fang Ji Tuan Xia Shu Qi Ye Xi Bei Yi Mian Fang Zhi Gu Fen You Xian Gong Si Lao An Ou Xi Na Ou Yu , Zong Tou Zi 2.1 Yi Yuan , Jian Li Qi Zhi Nian Xian Wei 2014 Nian 12 Yue Zhi 2016 Nian 12 Yue 。

   Zhe Ge Bo Wu Guan Jian Cheng Hou , Jiang Cheng Wei Guo Nei Tong Lei Fang Zhi Zhuan Ye Bo Wu Guan Zhong Gui Mo Zui Da De Bo Wu Guan Zhi Yi 。 Tong Guo Li Shi Zhao Pian 、 Wen Suo Zi Liao 、 Chan Pin 、 Chang Jing Fu Yuan 、 Duo Mei Ti 、 She Bei Deng Shi Wu Zhan Chen , Zai Xian Xian Yang Fang Zhi Gong Ye Fa Zhan Guo Cheng Gen Ye Ji , Jian Ju Fang Zhi Ke Xue Pu Ji 、 Fang Zhi Chan Pin Chen Lie 、 Fang Zhi Ren Cai Pei Xun 、 She Hui Fu Wu De Gong Neng , Cheng Wei Xian Yang Cheng Shi Wen Hua Dui Wai Zhan Shi De Chuang Kou 。