You are here:Home>News>Chemical Fiber Machinery

Chemical Fiber Machinery

Hua Qian : Ya Li Zhi Xia Xun Qiu Zhuai Xing Liang Dian

Published on:2014/7/2 11:19:48

Keyword:Hua Qian , Di Guan , Qian Wei , Jia Ge , Shi Chang , Zhuang Kuang , An Guan , Jin Guan , Nian Jiao Duan Qian , Ren Zao Qian Wei
Introduction:Guo Cheng Le 21 Shi Ji Chu Ji Fa Zhan Huang Jin Shi Nian De Wo Guo Hua Qian , Tong Wo Guo Fang Zhi Jing Ji Yi Mo Yi Yang , ...

Guo Cheng Le 21 Shi Ji Chu Ji Fa Zhan Huang Jin Shi Nian De Wo Guo Hua Qian , Tong Wo Guo Fang Zhi Jing Ji Yi Mo Yi Yang , Xian Mu Qian Yi Jing Zou Jin Le Shen Ru Diao Zheng Ji 。 Zai Zhe Yang Yi Ge Te Bie Er You He Xin De Shi Ji , Wo Guo Hua Qian 2014 Nian Di Yi Ji Du Fa Zhan De Zhuang Kuang Dao De Zen Yang , Ye Qian Dong Zhao Zheng Ge Hang Ye De Xin 。 Bu Fang Cong Zui Wei Zhen Shi De Shu Ju Ru Shou , Fen Xi Wo Guo Hua Qian De Zui Xin Dong Xiang 。

     Hang Ye Yun Hang Ji Ben Zhuang Kuang

     Sheng Chan Zeng Su Hui La

1-3 Yue Hua Qian Sheng Chan Zhuang Kuang

 

 

 

1-3 Yue Chan Liang ( Mo Dun )

Tong Bi

Tong Ji Zeng Su

2013 Quan Nian Zeng Su

Hua Xue Qian Wei

971.83

4.79%

5.53%

11.20%

 

Ren Zao Qian Wei

103.01

4.44%

11.30%

32.43%

 

Nian Jiao Duan Qian

77.13

7.28%

 

31.95%

Nian Jiao Chang Si

5.34

-3.95%

 

4.37%

Ge Cheng Qian Wei

868.82

4.83%

5.35%

9.43%

 

Di Guan

758.92

4.31%

 

9.46%

Jin Guan

55.19

7.56%

 

15.03%

Jing Guan

17.69

-0.49%

 

-1.93%

Wei Guan

2.90

75.19%

 

47.83%

Bing Guan

5.90

-20.56%

 

20.96%

An Guan

10.54

18.78%

 

16.29%

 

 

 

  Hua Qian Chan Liang Zeng Su Bu Duan Hui La 。1-3 Yue Fen , Hua Qian Chan Liang 971.83 Mo Dun , Tong Bi Zeng Chang 4.79%, Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Xia Die 0.74 Ge Bai Fen Dian 。 Dang Zhong , Hang Ye De Zui Da Pin Chong Di Guan Chan Liang 758.92 Mo Dun , Tong Bi Zeng Chang 4.31%, Zhan Ge Cheng Qian Wei Zong Chan Liang De 87.35%, Zhan Hua Qian Zong Chan Liang De 78.09%。

Jin Ji Nian Hua Qian Sheng Chan Zeng Su Bian Hua

  Hua Qian Chan Liang Zeng Su Bu Duan Hui La 。2008 Nian Bao Fa De Shi Jie Jing Ji Wei Ji , Shi Zhong Guo Hua Qian Chan Liang Zeng Su Xia Die Dao Jin Wei 2.3% De Shui Ping 。2009、2010 Nian Hua Qian Hang Ye Kuai Su Hui Fu , Chan Liang Chi Xu 15% Shang Xia De Zeng Chang Su Du 。 Zi 2011 Nian Qi , Hua Qian Chan Liang Zeng Chang Su Du Zhu Nian Xia Die , Yi Jiao Du Shi Yin Wei Hua Qian Hang Ye Yi Jing Xing Cheng Pang Da De Gui Mo Ji Chu , Gao Ji Shu Dao Zhi Zeng Chang Su Du Xia Die , Ling Yi Jiao Du Ye Shi Hang Ye Zhuai Bian Zeng Chang Fang Shi De Ti Xian 。

  Kai Gong Chu Xian Fen Hua

  Hua Qian Hang Ye Kai Gong Zhuang Kuang Chu Xian Fen Hua 。 Di Guan Chang Si 、 Di Guan Duan Qian 、 Jin Guan Hang Ye Kai Gong Lv Xian Zhe Xia Hua , Er Ju Di Yu Shang Yi Nian Tong Ji Shui Ping , You Ji Shi Chun Jie Qian Hou De Kai Gong Lv Die Zhi Jin Ji Nian De Zui Di Shui Ping ; Jing Guan 、 Nian Jiao Chang Si 、 Nian Jiao Duan Qian Kai Gong Zheng Chang , Kai Gong Lv Chi Xu Zai 80% Yi Shang ; An Guan Hang Ye Yan Xu Le Shang Yi Nian De Liang Hao Shi Tou , Kai Gong Lv Zai 95%。

Hua Qian Zhu Yao Zi Hang Ye Kai Gong Zhuang Kuang

 

 

     Tou Zi Re Chao Wei Xian

 1-3 Yue Hua Qian Hang Ye Gu Ding Zi Chan Tou Zi Zhuang Kuang

 

 

 

Xin Kai Gong Xiang Mu Shu

Tong Bi (%)

Shi Ji Shi Xian Tou Zi E ( Yi Yuan )

Tong Bi (%)

Hua Xue Qian Wei Zhi Zao Ye

151

1.34

181.97

5.05

Qian Wei Su Qian Wei Yuan Liao Ji Qian Wei Zhi Zao

44

-4.35

47.01

24.81

Hua Qian Jiang Po Zhi Zao

5

0.00

4.12

-37.32

Ren Zao Qian Wei Zhi Zao

39

-4.88

42.89

37.94

Ge Cheng Qian Wei Zhi Zao

107

3.88

134.96

-0.44

Jin Guan Qian Wei Zhi Zao

9

28.57

22.99

0.66

Di Guan Qian Wei Zhi Zao

35

-43.55

57.29

-17.04

Jing Guan Qian Wei Zhi Zao

2

100.00

0.18

-60.11

Wei Guan Qian Wei Zhi Zao

2

100.00

2.07

143.44

Bing Guan Qian Wei Zhi Zao

3

50.00

5.34

112.96

An Guan Qian Wei Zhi Zao

11

120.00

7.19

-9.81

Bie De Ge Cheng Qian Wei Zhi Zao

45

80.00

39.89

25.20

 

  Hang Ye Xin Kai Gong Xiang Mu Shu Tong Bi Zeng Chang 1.34%, Shi Ji Shi Xian Tou Zi 181.97 Yi Yuan , Tong Bi Zeng Chang 5.05%, Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Hui La 5.84 Bai Fen Dian 。 Dang Zhong , Di Guan Hang Ye Xin Kai Gong Xiang Mu Shu Da Fu Jian Shao 43.55%, Tou Zi E Ye Jian Shao 17.04%; Jin Guan Tou Zi E Gen Shang Nian Tong Ji Chi Ping ; Ren Zao Qian Wei Tou Zi E Tong Bi Zeng Jia 37.94%; Wei Guan Gen Bing Guan Hang Ye Tou Zi E Sui Ran Zeng Chang Chao Guo 1 Bei , Dan Shi Ji Tou Zi E Bu Da 。
 

  Chu Kou Zeng Jia Jin Kou Jian Shao

1-3 Yue Hua Qian Jin Chu Kou Zhuang Kuang

Chan Wei : Mo Dun

 

 

 

Jin Kou

Chu Kou

Jing Chu Kou

1~3 Yue

Tong Bi

1~3 Yue

Tong Bi

1~3 Yue

Tong Bi

Hua Xue Qian Wei

17.62

-17.83%

70.16

18.59%

52.54

39.29%

Di Guan Chang Si

2.42

-6.25%

35.10

33.25%

32.68

37.53%

Di Guan Duan Qian

3.12

14.95%

19.32

21.12%

16.21

22.38%

Jin Guan Chang Si

3.57

-14.82%

3.46

6.76%

-0.11

 

Jing Guan

3.99

-32.25%

0.46

135.82%

-3.54

 

Nian Jiao Chang Si

0.14

-28.49%

2.08

5.28%

1.94

9.11%

Nian Jiao Duan Qian

2.05

-46.95%

4.15

-25.61%

2.10

22.48%

An Guan

0.54

23.80%

0.95

-28.08%

0.40

-54.07%

 

  Yi Ji Du , Zhong Guo Gong Jin Kou Hua Qian 17.62 Mo Dun , Tong Bi Jian Shao 17.83%; Chu Kou 70.16 Mo Dun , Tong Bi Zeng Jia 18.59%, Bi Shang Yi Nian Tong Ji Di Sheng 11.19 Ge Bai Fen Dian ; Jing Chu Kou 52.54 Mo Dun , Tong Bi Da Fu Zeng Jia 39.29%, Di Sheng 25.79 Ge Bai Fen Dian 。 Chu Kou Zhu Yao Chan Pin Yi Ran Shi Di Guan Chang Si Gen Di Guan Duan Qian , Fen Bie Zhan Hua Qian Chu Kou Zong Liang De 50.03% Gen 27.54%。

  Ge Qian Yuan Liao Jin Kou Liang Bu Duan Jian Shao 。 Yi Ji Du , Ge Qian Yuan Liao Jin Kou 309.18 Mo Dun , Tong Bi Jian Shao 12.84%。 Dang Zhong ,PTA、CPL De Jin Kou Liang Bu Duan Da Fu Xia Die , Ju Xian An Qie Pian Jin Kou Liang Ye Da Fu Xia Die 65%。 Guo Nei Nian Jiao Qian Wei Hang Ye De Kuai Su Fa Zhan Zeng Jia Le Dui Yuan Liao De Xu Qiu 。 Yi Ji Du , Ren Qian Yuan Liao Jin Kou 58.96 Mo Dun , Tong Bi Zeng Jia 26.01%, Dang Zhong 90% Shi Mu Jiang 。


  Ku Cun Ya Li Reng Zai

Hua Qian Zhu Yao Chan Pin Yue Mo Ku Cun Tian Shu Bian Hua Zhuang Kuang

 

 

 

2013 Nian De

2013 Nian 3 Yue Mo

1 Yue Mo

2 Yue Mo

3 Yue Mo

4 Yue Mo

Di Guan Chang Si POY

15

30

15

23

16

12

Di Guan Chang Si DTY

24

35

26

34

27

26

Di Guan Chang Si FDY

18

29

16

22

15

13

Di Guan Duan Qian

12

21

13

18

5

7

Jin Guan

36

30

37

41

41

40

Jing Guan

10

10

13

13

12

9

An Guan

21

23

21

23

25

26

Nian Jiao Chang Si

80

77

88

86

82

79

Nian Jiao Duan Qian

20

17

20

20

29

26

 

 

 

  Bu Fen Pin Chong Ku Cun Ya Li Yi Ran Jiao Da 。 Di Guan POY、FDY Gen Di Guan Duan Qian , Zi 3 Yue Xia Xun Sui Zhao Xiao Wang Ji De Dao Lai , Ku Cun Xian Zhe Xia Die 。 Jin Guan 、 Nian Jiao Chang Si 、 Nian Jiao Duan Qian De Ku Cun Bao Chi Chu Yu Gao Wei , An Guan Ku Cun Ye You Shang Sheng Fa Zhan Dong Xiang 。

  Xiao Yi Wei Jian Hao Zhuai

1-3 Yue Hua Qian Hang Ye Jing Ji Xiao Yi Zhuang Kuang
Chan Wei : Yi Yuan

 

 

 

Li Run Zong E

Kui Sun Qi Ye Kui Sun E

1-3 Yue

Shang Yi Nian Tong Ji

Tong Bi

1-3 Yue

Shang Yi Nian

Tong Ji

Tong Bi

Hua Qian

37.92

36.15

4.90%

22.86

17.06

34.00%

Dang Zhong : Ren Qian

14.59

16.17

-9.77%

5.68

3.59

58.00%

Jin Guan

7.07

5.56

27.14%

0.86

0.33

156.13%

Di Guan

8.29

9.76

-15.07%

13.14

9.87

33.10%

Jing Guan

-0.19

-0.002

 

0.34

0.13

167.66%

Wei Guan

0.14

-0.41

 

0.09

0.44

-79.23%

Bing Guan

0.82

0.70

17.89%

0.10

0.13

-25.21%

An Guan

5.08

2.15

136.29%

0.27

0.85

-68.66%

Bie De Ge Cheng Qian Wei Zhi Zao

1.49

1.51

-1.45%

1.17

0.78

49.05%

 

 

    Guo Jia Tong Ji Ju Shu Ju Xian Shi , Yi Ji Du , Zhong Guo Hua Qian Hang Ye Wan Cheng Li Run Zong E 37.92 Yi Yuan , Tong Bi Zeng Chang 4.9%。 Hang Ye Kui Sun Mian 29.83%, Tong Bi Lve Xia Die 0.18 Ge Bai Fen Dian , Kui Sun Qi Ye Kui Sun E Tong Bi Da Fu Zeng Jia 34%。 Hang Ye Ping Jun Li Run Lv Jin 2.44%。 Di Guan Hang Ye Li Run Zong E Tong Bi Jian Shao 15.07%。 An Guan Hang Ye Xiao Yi Liang Hao , Li Run Zong E Da Fu Zeng Chang 1.36 Bei , Yi Jiao Du Shi Yin Wei Jia Ge Shang Zhang , Ling Yi Jiao Du Ye Gen An Guan Hang Ye Ji Shu Jin Bu 、 Cheng Ben Xia Die You Guan 。 Ren Zao Qian Wei Ying Li Zhu Yao Biao Mu Qian Cu Suan Qian Wei , Nian Jiao Qian Wei Hang Ye Yun Hang Xiang Bi Kun Nan 。
  
     Ying Xiang Hang Ye Yun Hang De Zhu Yao Yin Su

  Guo Min Jing Ji Cun Zai Xia Hang Ya Li

GDP Zeng Chang Su Du

Gui Mo Yi Shang Gong Ye Zeng Jia Zhi Zeng Su

Gu Ding Zi Chan Tou Zi ( Bu Han Nong Hu ) Ming Yi Zeng Su

Gong Ye Sheng Chan Zhe Chu An Jia Ge Zhang Die Zhuang Kuang

  Guo Nei Sheng Chan Zong Zhi Zeng Su 、 Gu Ding Zi Chan Tou Zi Zeng Su 、 Gong Ye Sheng Chan Zhe Chu An Jia Ge Jun Cheng Xia Die Tai Shi 。 Yue Du Lai Kan ,3 Yue Fen Gui Shang Gong Ye Zeng Jia Zhi Zeng Su Gen PMI Zhi Shu You Hui Sheng Shi Tou , Biao Ming Zhong Guo Zhi Zao Ye You An Wen Zeng Chang De Shi Tou 。
 

  Xia You Xu Qiu Jiao Ruo

  Gen Wang Nian Bi Jiao , Ben Nian Chun Jie Xiu Jia Shi Jian Zheng Ti You Suo Di Qian ,1 Yue Fen Jiang Zhe Zhi Ji Kai Ji Lv Xun Su Xia Hua , Chun Jie Ji Jian Jiang Zhi 10% Yi Xia , Jie Hou Zhi Ji Liu Xu Kai Qi ,3、4 Yue Fen Cheng Xian Wang Ji Zou Xiang , Zhi 4 Yue De , Pen Shui Zhi Ji Kai Ji Lv Zai 8~9 Cheng , Yuan Ji Zai 7~8 Cheng , Hai Ning Jing Bian 9 Cheng 。

1-3 Yue Hua Qian Xia You Zhu Yao Xiang Guan Chan Pin Sheng Chan Zhuang Kuang

 

 

Pin Chong

Chan Wei

1~3 Yue Chan Liang

Tong Bi Zeng Su

Shang Yi Nian Tong Ji Zeng Su

Zeng Su Bian Hua

Sha

Mo Dun

836.97

6.32%

10.72%

-4.40

Dang Zhong : Mian Hun Fang Sha

Mo Dun

96.35

4.48%

 

 

Hua Xue Qian Wei Sha

Mo Dun

126.00

15.66%

 

 

Bu

Yi Mi

150.88

2.55%

4.01%

-1.46

Dang Zhong : Mian Hun Fang Bu

Yi Mi

27.45

11.00%

 

 

Hua Xue Qian Wei Bu

Yi Mi

39.26

3.62%

 

 

Fei Zhi Zao Bu

Mo Dun

69.63

4.67%

9.32%

-4.65

Lian Zi Bu

Mo Dun

18.96

-8.85%

 

 

Rong Xian ( Mao Xian )

Mo Dun

8.93

-4.96%

3.47%

-8.43

Mao Ji Zhi Wu ( Ne Rong )

Yi Mi

1.17

-1.94%

38.50%

-40.44

Can Si Ji Jiao Zhi Ji Zhi Wu

Yi Mi

1.70

-4.76%

-2.15%

-2.61

 

 

    Yi Ji Du , Zhong Guo Hua Qian Xia You Zhu Yao Chan Pin Zhong , Sha 、 Bu Deng Da Zong Chan Pin Chan Liang Sui Wan Cheng Zheng Zeng Chang , Dan Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Jun You Suo Hui La 。

    Ben Nian Chun Jie Qian Hou , Zhi Zao Qi Ye Ting Gong Zao 、 Fu Gong Wan , Kong Dang Ji Jiao Chang , Dan 3、4 Yue Fen De Ji Jie Xing Xu Qiu Zhu Bu Ti Xian 。

     Mian Liao Shi Chang Cheng Jiao Ye Hui Fu Dao Le Kuai Su Shang Zhang De Gui Dao Shang , Zhe Dui Zhong Guo Hua Qian Shi Chang Xing Cheng Le Yi Ding De Zhi Cheng 。 Cong Gai Ceng Mian Shang Kan , Shi Chang Xing Shi You Hao Zhuai De Ke Neng 。

     Yuan Liao Jia Ge Xia Jiang

 

 

 

1 Yue 2 Ri

5 Yue 4 Ri

Die Fu

PX

1429

1178

-17.6%

PTA

7380

6100

-17.3%

Di Guan POY

9800

9180

-6.3%

Di Guan Duan Qian

9880

8740

-11.5%

  

 

 

  Ben Nian Ju Zhi Lian Chan Pin Jia Ge Zou Xiang Gen Yuan You Chu Xian Bei Li , Chan Ye Lian Jia Ge Yue Lai Yue Duo Shi Zi Xia Wang Shang Chan Sheng Ying Xiang 。
 1、2 Yue Fen , Yin Wei Ju Zhi Gong An Ting Chan Jiao Duo ,PTA Jia Ge Bao Chi Xia Hua ,PX Gong Ying Mian Chong Fen , Jia Ge Ye He Sui PTA Xia Jiang 。
 3 Yue Zhong Xun , Shou Guo Nei Jing Ji Shu Ju Di Yu Yu Ji 、PX Jia Ge Da Die Dao Zhi PTA Cheng Ben Ta Xian , Shi Chang Xin Tai Yi Bian Dao Kan Kong , Tou Ji Zi Jin Jie Ji Zuo Kong ,PTA Ji Huo Da Die Tuo Lei Xian Huo Shi Chang 。
 3 Yue Xia Ban Xun Kai Shi , Xia You Xu Qiu Hui Nuan Dai Dong Di Guan Jia Ge Hui Sheng , Yuan Liao Jia Ge Ye Tan De Qi Wen , Dan Sui Zhao PTA Qian Ji Ting Che Zhuang Zhi Chong Qi Gen Xin Zhuang Zhi Tou Chan , Jia Shang PTA Ji Huo Bao Chi Zou Ruo ,PTA Xian Huo Shi Chang Ruo Shi Xia Hang ,PX Jia Ge Ye Zhen Dang Xiao Fu Hui La 。
  Di Guan Chan Pin Jia Ge Die Fu Xiao Yu Yuan Liao , Jia Gong Li Run Kong Jian Fang Da , Xiao Yi You Suo Hao Zhuai 。
  Dan Jia Ge Xia Jiang Shi De Qi Ye Dui Shi Chang Xin Xin Bu Zu , Cao Zuo Jin Shen , Ku Cun Xiang Chan Ye Lian Qian Duan Zhuai Yi , Dao Zhi Hua Qian Qi Ye Ku Cun Sun Shi Chong Da 。

     Chan Neng Ji Zhong Shi Fang

2014 Nian Tou Chan De Ju Zhi Xiang Mu

 

 

Qi Ye Ming Chen

Chan Neng

Tou Chan Ri Ji

Pei Tao Chan Pin

San Fang Hang

30

1 Yue

Ju Zhi Bao Mo , Dang Xia Chan Qie Pian

Gu Qian Dao

50

3.17

Qian Ji Qie Pian , Hou Ji 30 Mo Dun Gong Ye Si + Qie Pian

Xin Feng Ming ( Zhong Ying )

25

3 Yue De

Ban Guang POY

Shao Xing Yuan Dong

10

3 Yue De

Ban Guang FDY

Tong Kun ( Heng Bang )

20

4.17

Yang Li Zi POY

20

4.21

Ban Guang POY, Xian Zuo Qie Pian

Cheng Hong ( Guo Wang Gao Ke )

25

4.20

You Guang POY+FDY

An Yang Hua Xue ( Long Yu )

30

4 Yue De

Ping Pian ( Yi Ji Ru 2013 Nian Xin Zeng , Shi Ji Ben Nian 4 Yue Zheng Shi Kai Che )

Long Xi Wan

20

5 Yue Chu

Ban Guang FDY

San Fang Hang

20

5 Yue Chu

Ban Guang POY+FDY

Gong Ji

250

 

 

 

 

  Ben Nian Yi Lai , Ju Zhi Xin Zeng Chan Neng 250 Mo Dun , Dang Zhong Bao Mo 30 Mo Dun 、 Ping Pian 30 Mo Dun 、 Di Guan Gen Qie Pian 190 Mo Dun 。 Yu Ji Quan Nian You 400 Duo Mo Dun Ju Zhi Tou Chan 。

  Duan Qian Gen Mian Hua Jia Cha Su Xiao

  Shou Dao Guo Nei Mian Hua Shou Chu Zheng Ce Diao Zheng De Ying Xiang ,3、4 Yue Fen Mian Jia Chi Xu Zou Die Tai Shi , Liang Ge Yue Die Fu 1420 Yuan / Dun 。 Er Di Duan 、 Nian Duan Jia Ge Xiao Fu Hui Sheng , Dao Zhi Gen Mian Hua De Jia Cha Kuai Su Su Xiao , Dui Di Duan 、 Nian Duan De Shi Chang Yong Liang Chan Sheng Yi Ding Ying Xiang 。

     Quan Nian Hang Ye Yun Hang Zhuang Kuang Yu Ce

  Da Bu Fen Hua Qian Qi Ye Ren Wei Ben Nian Yi Ji Du Sheng Chan Jing Ying Zeng Ge Qing Kuang Yi Ban , Dui Er Ji Du De Yu Ji Ye Bu Le Guan , Dan Bi Yi Ji Du You Suo Hao Zhuai , Chan Xiao Gen Ying Li Dou You Suo Zeng Jia , Chao Guo Ban Shu De Qi Ye Yu Ji Guo Nei Fang Zhi Fu Zhuang Shi Chang Ye You Suo Zeng Chang 。
    2014 Nian Guo Min Jing Ji Jiang Chi Xu An Wen Zeng Chang Shi Tou , Fang Zhi Hang Ye Ye You Wang Chi Xu Wen Zhong Xiang Hao Zou Xiang , Dui Hua Qian Shi Chang Jiang Qi Dao Yi Ding De La Dong Zuo Yong 。 Tong Shi , Hua Qian Shi Chang Yi Jing Chu Yu Shi Nian Lai Di Er Di Wei , Bu Ju Bei Bu Duan Xia Jiang De Kong Jian 。 Dan Ben Nian Ju Zhi Yi Ji Ju Zhi Yuan Liao Xin Zeng Chan Neng Ya Li Reng Ran Fei Chang Da , Shi Chang Xing Shi Bu Rong Le Guan , Quan Nian Hua Qian Shi Chang Zheng Ti Ke Neng Chi Xu Ruo Shi Pan Zheng Zou Xiang , Dan Xiao Pin Chong Ke Neng Cheng Wei Hang Ye Liang Dian 。 Chan Liang Yu Ji Quan Nian Chan Liang 4350 Mo Dun , Zeng Chang 6% Zuo You 。 Jin Chu Kou Yu Ji Jin Kou Liang Jian Shao 10% Zuo You , Chu Kou Liang Da 308 Mo Dun , Zeng Chang 15% Zuo You 。 Jing Ji Xiao Yi Yu Ji Li Run Zong E Gen Shang Nian Chi Ping Huo Lve You Zeng Chang , Yun Hang Zhi Liang You Suo Hao Zhuai , Hua Qian Qi Ye Hai Xu Jian Ding Xin Xin Bu Duan Qian Hang 。 


Keyword:Hua Qian , Di Guan , Qian Wei , Jia Ge , Shi Chang , Zhuang Kuang , An Guan , Jin Guan , Nian Jiao Duan Qian , Ren Zao Qian Wei

Previous:Hu Bei Hua Fei Mei Zhi Yi Er Chun Cheng Gong Ying Yong Yu Ju Zhi Hang Ye Next:Qian 5 Yue Wo Guo Fang Ji Jin Chu Kou Zeng Chang 13.65%