You are here:Home>News>Chemical Fiber Machinery

Chemical Fiber Machinery

Hai Guan Jian Huo 632 Zhang Jia Chun Yang Mao Can Si Bei

Published on:2014/7/2 11:19:44

Keyword:Yang Mao , Can Si Bei , Can Si , Ren Zao Qian Wei , Diao Cha , Zhuang Kuang
Introduction:Chun Yang Mao Bei Mo Yang Mao ? Chun Can Si Bei Mo Can Si ? Hai Guan Fa Xian Mo Liang Shang Ren Wei Fan Shang Pin Jie Shao ...

Chun Yang Mao Bei Mo Yang Mao ? Chun Can Si Bei Mo Can Si ? Hai Guan Fa Xian Mo Liang Shang Ren Wei Fan Shang Pin Jie Shao Tiao Li “ Shan Ban Chong Bao Ting ”, Yi Ren Zao Qian Wei Hun Za Yang Mao Ji Can Si , Zhi Zuo Cheng Sheng Chen 100% Chun Ao Zhou Yang Mao Ji Can Si Mou Bao Li 。 Guan Yuan Ri Qian Tu Ji Sou Cha Duo Chu Ling Shou Dian , Jian Huo 632 Zhang “ Za Liao ” Bei Pu , Zong Zhi 47.2 Mo Yuan , Zan Shi Mei You Ren Bei Bu 。

   Hai Guan Xiao Fei Zhe Bao Zhang Ke Zong Mao Yi Guan Zhi Zhu Ren Liao Xing Yuan 、 Hai Guan Xiao Fei Zhe Bao Zhang Ke Gao Ji Diao Cha Zhu Ren Dai Wen Tian Biao Tai , She An “ Za Liao Bei ” Bao Gua 2 Kuan Pin Pai , You Yang Mao Bei Biao Qian Sheng Chen Yi 100% Chun Ao Zhou Yang Mao Zhi Zao , Shi Ji Hun Za 20% Ren Zao Qian Wei “ Kou Liao ”。 Ling You Sheng Chen 100% Chun Can Si Bei Pu Geng “ Li Pu ”, Wei Du 30% Chun Can Si Wu Liao 、 Ji Yu 70% Shi Ren Zao Qian Wei 。 Dang Ju Xiang Xin “ Za Liao Bei ” You Nei De Sheng Chan , Pin Pai Sheng Chan Shang Shi Fou She An , Yi Ran Dai Cha 。

   Jiao Zao Shi Hai Guan Jie Huo Tou Su , Zhi Shi Mian You Ren Shou Mai “ Za Liao ” Yang Mao Bei , Guan Yuan Li Ji “ Fang She ” Diao Cha ; Bie De Tou Guo Wei Xian Guan Li , Chou Cha 10 Kuan Pin Pai Chun Can Si Bei , Fa Xian 1 Kuan Pin Pai Can Si Bei You Tong Yang Zhuang Kuang 。

   Hai Guan Xiang Xin You Ren Yi Tu Yi Bie De Wu Liao , Chong Dang Chun Yang Mao Ji Chun Can Si Zhi Zao Bei Pu , Yi Jia Biao Qian Qi Pian Xiao Fei Zhe , Shang Zhou Cai Qu Hang Dong , Sou Cha Duo Chu Bao Gua Bai Huo Gong Si Zai Nei Ling Shou Dian , Kou Cha 632 Zhang “ Za Liao Bei ”, Bao Gua 130 Zhang Wei Yang Mao Bei , Ji 502 Zhang Can Si Bei , She Kuan 47.2 Mo Yuan 。 Hai Guan Zhi , Jing Chang Neng Jian Dao Chun Yang Mao Bei Shou Jia 700 Zhi 1200 Yuan ; Chun Can Si Bei Shou Jia 500 Zhi 900 Yuan , Hu Xu Shi Min Shua Gou Shang Yu Liang Hao Chan Pin , Yi Mian Mai Ru “ Za Liao Bei ”。

Keyword:Yang Mao , Can Si Bei , Can Si , Ren Zao Qian Wei , Diao Cha , Zhuang Kuang

Previous:1 Ji Du Hua Qian Ye Jing Ji Yun Hang Fen Xi Next:Zhe Jiang Hai Li Da Zao Guo Nei Ling Xian Zai Sheng Ju Zhi Li Yong Yuan Ou