You are here:Home>News>Chemical Fiber Machinery

Chemical Fiber Machinery

1 Ji Du Hua Qian Ye Jing Ji Yun Hang Fen Xi

Published on:2014/7/2 11:19:43

Keyword:Hua Qian , Jia Ge , Shi Chang , Di Guan , Zhuang Kuang , An Guan , Mian Hua , Jin Guan , Ren Zao Qian Wei , Nian Jiao Qian Wei
Introduction:Ya Li Zhi Xia Zhui Qiu Zhuai Xing Liang Dian  Guo Cheng Le 21 Shi Ji Chu Ji Fa Zhan Huang Jin Shi Nian De Wo Guo Hua Qian ...

 Ya Li Zhi Xia Zhui Qiu Zhuai Xing Liang Dian

  Guo Cheng Le 21 Shi Ji Chu Ji Fa Zhan Huang Jin Shi Nian De Wo Guo Hua Qian , Tong Wo Guo Fang Zhi Jing Ji Yi Mo Yi Yang , Xian Mu Qian Yi Jing Zou Jin Le Shen Ru Diao Zheng Ji 。 Zai Zhe Yang Yi Ge Te Bie Er You He Xin De Shi Ji , Wo Guo Hua Qian 2014 Nian Di Yi Ji Du Fa Zhan De Zhuang Kuang Dao De Zen Yang , Ye Qian Dong Zhao Zheng Ge Hang Ye De Xin 。 Bu Fang Cong Zui Wei Zhen Shi De Shu Ju Ru Shou , Fen Xi Wo Guo Hua Qian De Zui Xin Dong Xiang 。

  Hang Ye Yun Hang Ji Ben Zhuang Kuang
  Sheng Chan Zeng Su Hui La

  

  Hua Qian Chan Liang Zeng Su Bu Duan Hui La 。1-3 Yue Fen , Hua Qian Chan Liang 971.83 Mo Dun , Tong Bi Zeng Chang 4.79%, Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Xia Die 0.74 Ge Bai Fen Dian 。 Dang Zhong , Hang Ye De Zui Da Pin Chong Di Guan Chan Liang 758.92 Mo Dun , Tong Bi Zeng Chang 4.31%, Zhan Ge Cheng Qian Wei Zong Chan Liang De 87.35%, Zhan Hua Qian Zong Chan Liang De 78.09%。 

  

  Hua Qian Chan Liang Zeng Su Bu Duan Hui La 。2008 Nian Bao Fa De Shi Jie Jing Ji Wei Ji , Shi Zhong Guo Hua Qian Chan Liang Zeng Su Xia Die Dao Jin Wei 2.3% De Shui Ping 。2009、2010 Nian Hua Qian Hang Ye Kuai Su Hui Fu , Chan Liang Chi Xu 15% Shang Xia De Zeng Chang Su Du 。 Zi 2011 Nian Qi , Hua Qian Chan Liang Zeng Chang Su Du Zhu Nian Xia Die , Yi Jiao Du Shi Yin Wei Hua Qian Hang Ye Yi Jing Xing Cheng Pang Da De Gui Mo Ji Chu , Gao Ji Shu Dao Zhi Zeng Chang Su Du Xia Die , Ling Yi Jiao Du Ye Shi Hang Ye Zhuai Bian Zeng Chang Fang Shi De Ti Xian 。
  Kai Gong Chu Xian Fen Hua
  Hua Qian Hang Ye Kai Gong Zhuang Kuang Chu Xian Fen Hua 。 Di Guan Chang Si 、 Di Guan Duan Qian 、 Jin Guan Hang Ye Kai Gong Lv Xian Zhe Xia Hua , Er Ju Di Yu Shang Yi Nian Tong Ji Shui Ping , You Ji Shi Chun Jie Qian Hou De Kai Gong Lv Die Zhi Jin Ji Nian De Zui Di Shui Ping ; Jing Guan 、 Nian Jiao Chang Si 、 Nian Jiao Duan Qian Kai Gong Zheng Chang , Kai Gong Lv Chi Xu Zai 80% Yi Shang ; An Guan Hang Ye Yan Xu Le Shang Yi Nian De Liang Hao Shi Tou , Kai Gong Lv Zai 95%。 

  

  Tou Zi Re Chao Wei Xian

 
  
 

  Hang Ye Xin Kai Gong Xiang Mu Shu Tong Bi Zeng Chang 1.34%, Shi Ji Shi Xian Tou Zi 181.97 Yi Yuan , Tong Bi Zeng Chang 5.05%, Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Hui La 5.84 Bai Fen Dian 。 Dang Zhong , Di Guan Hang Ye Xin Kai Gong Xiang Mu Shu Da Fu Jian Shao 43.55%, Tou Zi E Ye Jian Shao 17.04%; Jin Guan Tou Zi E Gen Shang Nian Tong Ji Chi Ping ; Ren Zao Qian Wei Tou Zi E Tong Bi Zeng Jia 37.94%; Wei Guan Gen Bing Guan Hang Ye Tou Zi E Sui Ran Zeng Chang Chao Guo 1 Bei , Dan Shi Ji Tou Zi E Bu Da 。
  Chu Kou Zeng Jia Jin Kou Jian Shao

 

  Yi Ji Du , Zhong Guo Gong Jin Kou Hua Qian 17.62 Mo Dun , Tong Bi Jian Shao 17.83%; Chu Kou 70.16 Mo Dun , Tong Bi Zeng Jia 18.59%, Bi Shang Yi Nian Tong Ji Di Sheng 11.19 Ge Bai Fen Dian ; Jing Chu Kou 52.54 Mo Dun , Tong Bi Da Fu Zeng Jia 39.29%, Di Sheng 25.79 Ge Bai Fen Dian 。 Chu Kou Zhu Yao Chan Pin Yi Ran Shi Di Guan Chang Si Gen Di Guan Duan Qian , Fen Bie Zhan Hua Qian Chu Kou Zong Liang De 50.03% Gen 27.54%。
  Ge Qian Yuan Liao Jin Kou Liang Bu Duan Jian Shao 。 Yi Ji Du , Ge Qian Yuan Liao Jin Kou 309.18 Mo Dun , Tong Bi Jian Shao 12.84%。 Dang Zhong ,PTA、CPL De Jin Kou Liang Bu Duan Da Fu Xia Die , Ju Xian An Qie Pian Jin Kou Liang Ye Da Fu Xia Die 65%。 Guo Nei Nian Jiao Qian Wei Hang Ye De Kuai Su Fa Zhan Zeng Jia Le Dui Yuan Liao De Xu Qiu 。 Yi Ji Du , Ren Qian Yuan Liao Jin Kou 58.96 Mo Dun , Tong Bi Zeng Jia 26.01%, Dang Zhong 90% Shi Mu Jiang 。

 
  Ku Cun Ya Li Reng Zai

 

 

 
 
  Bu Fen Pin Chong Ku Cun Ya Li Yi Ran Jiao Da 。 Di Guan POY、FDY Gen Di Guan Duan Qian , Zi 3 Yue Xia Xun Sui Zhao Xiao Wang Ji De Dao Lai , Ku Cun Xian Zhe Xia Die 。 Jin Guan 、 Nian Jiao Chang Si 、 Nian Jiao Duan Qian De Ku Cun Bao Chi Chu Yu Gao Wei , An Guan Ku Cun Ye You Shang Sheng Fa Zhan Dong Xiang 。 

  Xiao Yi Wei Jian Hao Zhuai
 
 

  Guo Jia Tong Ji Ju Shu Ju Xian Shi , Yi Ji Du , Zhong Guo Hua Qian Hang Ye Wan Cheng Li Run Zong E 37.92 Yi Yuan , Tong Bi Zeng Chang 4.9%。 Hang Ye Kui Sun Mian 29.83%, Tong Bi Lve Xia Die 0.18 Ge Bai Fen Dian , Kui Sun Qi Ye Kui Sun E Tong Bi Da Fu Zeng Jia 34%。 Hang Ye Ping Jun Li Run Lv Jin 2.44%。 Di Guan Hang Ye Li Run Zong E Tong Bi Jian Shao 15.07%。 An Guan Hang Ye Xiao Yi Liang Hao , Li Run Zong E Da Fu Zeng Chang 1.36 Bei , Yi Jiao Du Shi Yin Wei Jia Ge Shang Zhang , Ling Yi Jiao Du Ye Gen An Guan Hang Ye Ji Shu Jin Bu 、 Cheng Ben Xia Die You Guan 。 Ren Zao Qian Wei Ying Li Zhu Yao Biao Mu Qian Cu Suan Qian Wei , Nian Jiao Qian Wei Hang Ye Yun Hang Xiang Bi Kun Nan 。
 
  Ying Xiang Hang Ye Yun Hang De Zhu Yao Yin Su

 
  Guo Min Jing Ji Cun Zai Xia Hang Ya Li

 GDP Zeng Chang Su Du

 

  Gui Mo Yi Shang Gong Ye Zeng Jia Zhi Zeng Su
  

  Gu Ding Zi Chan Tou Zi ( Bu Han Nong Hu ) Ming Yi Zeng Su

 

  Gong Ye Sheng Chan Zhe Chu An Jia Ge Zhang Die Zhuang Kuang
 

 

  Guo Nei Sheng Chan Zong Zhi Zeng Su 、 Gu Ding Zi Chan Tou Zi Zeng Su 、 Gong Ye Sheng Chan Zhe Chu An Jia Ge Jun Cheng Xia Die Tai Shi 。 Yue Du Lai Kan ,3 Yue Fen Gui Shang Gong Ye Zeng Jia Zhi Zeng Su Gen PMI Zhi Shu You Hui Sheng Shi Tou , Biao Ming Zhong Guo Zhi Zao Ye You An Wen Zeng Chang De Shi Tou 。

 
  Xia You Xu Qiu Jiao Ruo
 
Gen Wang Nian Bi Jiao , Ben Nian Chun Jie Xiu Jia Shi Jian Zheng Ti You Suo Di Qian ,1 Yue Fen Jiang Zhe Zhi Ji Kai Ji Lv Xun Su Xia Hua , Chun Jie Ji Jian Jiang Zhi 10% Yi Xia , Jie Hou Zhi Ji Liu Xu Kai Qi ,3、4 Yue Fen Cheng Xian Wang Ji Zou Xiang , Zhi 4 Yue De , Pen Shui Zhi Ji Kai Ji Lv Zai 8~9 Cheng , Yuan Ji Zai 7~8 Cheng , Hai Ning Jing Bian 9 Cheng 。

 1-3 Yue Hua Qian Xia You Zhu Yao Xiang Guan Chan Pin Sheng Chan Zhuang Kuang

  Yi Ji Du , Zhong Guo Hua Qian Xia You Zhu Yao Chan Pin Zhong , Sha 、 Bu Deng Da Zong Chan Pin Chan Liang Sui Wan Cheng Zheng Zeng Chang , Dan Zeng Su Bi Shang Yi Nian Tong Ji Jun You Suo Hui La 。
  Ben Nian Chun Jie Qian Hou , Zhi Zao Qi Ye Ting Gong Zao 、 Fu Gong Wan , Kong Dang Ji Jiao Chang , Dan 3、4 Yue Fen De Ji Jie Xing Xu Qiu Zhu Bu Ti Xian 。
  Mian Liao Shi Chang Cheng Jiao Ye Hui Fu Dao Le Kuai Su Shang Zhang De Gui Dao Shang , Zhe Dui Zhong Guo Hua Qian Shi Chang Xing Cheng Le Yi Ding De Zhi Cheng 。 Cong Gai Ceng Mian Shang Kan , Shi Chang Xing Shi You Hao Zhuai De Ke Neng 。
 

  Yuan Liao Jia Ge Xia Jiang
 
  

  Ben Nian Ju Zhi Lian Chan Pin Jia Ge Zou Xiang Gen Yuan You Chu Xian Bei Li , Chan Ye Lian Jia Ge Yue Lai Yue Duo Shi Zi Xia Wang Shang Chan Sheng Ying Xiang 。
 1、2 Yue Fen , Yin Wei Ju Zhi Gong An Ting Chan Jiao Duo ,PTA Jia Ge Bao Chi Xia Hua ,PX Gong Ying Mian Chong Fen , Jia Ge Ye He Sui PTA Xia Jiang 。
 3 Yue Zhong Xun , Shou Guo Nei Jing Ji Shu Ju Di Yu Yu Ji 、PX Jia Ge Da Die Dao Zhi PTA Cheng Ben Ta Xian , Shi Chang Xin Tai Yi Bian Dao Kan Kong , Tou Ji Zi Jin Jie Ji Zuo Kong ,PTA Ji Huo Da Die Tuo Lei Xian Huo Shi Chang 。
 3 Yue Xia Ban Xun Kai Shi , Xia You Xu Qiu Hui Nuan Dai Dong Di Guan Jia Ge Hui Sheng , Yuan Liao Jia Ge Ye Tan De Qi Wen , Dan Sui Zhao PTA Qian Ji Ting Che Zhuang Zhi Chong Qi Gen Xin Zhuang Zhi Tou Chan , Jia Shang PTA Ji Huo Bao Chi Zou Ruo ,PTA Xian Huo Shi Chang Ruo Shi Xia Hang ,PX Jia Ge Ye Zhen Dang Xiao Fu Hui La 。
  Di Guan Chan Pin Jia Ge Die Fu Xiao Yu Yuan Liao , Jia Gong Li Run Kong Jian Fang Da , Xiao Yi You Suo Hao Zhuai 。
  Dan Jia Ge Xia Jiang Shi De Qi Ye Dui Shi Chang Xin Xin Bu Zu , Cao Zuo Jin Shen , Ku Cun Xiang Chan Ye Lian Qian Duan Zhuai Yi , Dao Zhi Hua Qian Qi Ye Ku Cun Sun Shi Chong Da 。
 

  Chan Neng Ji Zhong Shi Fang 

 

  Ben Nian Yi Lai , Ju Zhi Xin Zeng Chan Neng 250 Mo Dun , Dang Zhong Bao Mo 30 Mo Dun 、 Ping Pian 30 Mo Dun 、 Di Guan Gen Qie Pian 190 Mo Dun 。 Yu Ji Quan Nian You 400 Duo Mo Dun Ju Zhi Tou Chan 。

  Duan Qian Gen Mian Hua Jia Cha Su Xiao
  Shou Dao Guo Nei Mian Hua Shou Chu Zheng Ce Diao Zheng De Ying Xiang ,3、4 Yue Fen Mian Jia Chi Xu Zou Die Tai Shi , Liang Ge Yue Die Fu 1420 Yuan / Dun 。 Er Di Duan 、 Nian Duan Jia Ge Xiao Fu Hui Sheng , Dao Zhi Gen Mian Hua De Jia Cha Kuai Su Su Xiao , Dui Di Duan 、 Nian Duan De Shi Chang Yong Liang Chan Sheng Yi Ding Ying Xiang 。
 
  Quan Nian Hang Ye Yun Hang Zhuang Kuang Yu Ce
  Da Bu Fen Hua Qian Qi Ye Ren Wei Ben Nian Yi Ji Du Sheng Chan Jing Ying Zeng Ge Qing Kuang Yi Ban , Dui Er Ji Du De Yu Ji Ye Bu Le Guan , Dan Bi Yi Ji Du You Suo Hao Zhuai , Chan Xiao Gen Ying Li Dou You Suo Zeng Jia , Chao Guo Ban Shu De Qi Ye Yu Ji Guo Nei Fang Zhi Fu Zhuang Shi Chang Ye You Suo Zeng Chang 。
 2014 Nian Guo Min Jing Ji Jiang Chi Xu An Wen Zeng Chang Shi Tou , Fang Zhi Hang Ye Ye You Wang Chi Xu Wen Zhong Xiang Hao Zou Xiang , Dui Hua Qian Shi Chang Jiang Qi Dao Yi Ding De La Dong Zuo Yong 。 Tong Shi , Hua Qian Shi Chang Yi Jing Chu Yu Shi Nian Lai Di Er Di Wei , Bu Ju Bei Bu Duan Xia Jiang De Kong Jian 。
  Dan Ben Nian Ju Zhi Yi Ji Ju Zhi Yuan Liao Xin Zeng Chan Neng Ya Li Reng Ran Fei Chang Da , Shi Chang Xing Shi Bu Rong Le Guan , Quan Nian Hua Qian Shi Chang Zheng Ti Ke Neng Chi Xu Ruo Shi Pan Zheng Zou Xiang , Dan Xiao Pin Chong Ke Neng Cheng Wei Hang Ye Liang Dian 。
  Chan Liang Yu Ji Quan Nian Chan Liang 4350 Mo Dun , Zeng Chang 6% Zuo You 。 Jin Chu Kou Yu Ji Jin Kou Liang Jian Shao 10% Zuo You , Chu Kou Liang Da 308 Mo Dun , Zeng Chang 15% Zuo You 。 Jing Ji Xiao Yi Yu Ji Li Run Zong E Gen Shang Nian Chi Ping Huo Lve You Zeng Chang , Yun Hang Zhi Liang You Suo Hao Zhuai , Hua Qian Qi Ye Hai Xu Jian Ding Xin Xin Bu Duan Qian Hang 。


 


Keyword:Hua Qian , Jia Ge , Shi Chang , Di Guan , Zhuang Kuang , An Guan , Mian Hua , Jin Guan , Ren Zao Qian Wei , Nian Jiao Qian Wei

Previous:Policy of imports and exports of industry of Chinese wool spinning reachs his to affect an analysis Next:Hai Guan Jian Huo 632 Zhang Jia Chun Yang Mao Can Si Bei